Danes imamo izdelanih 28 Turističnih značk.

>

No.57

KOZJANSKI PARK - GRAD PODSREDA

KOZJANSKI PARK - GRAD PODSREDA Popis: Grad Podsreda stoji na izpostavljenem razglednem pomolu, visoko nad istoimensko vasjo na Kozjanskem. Prvič je bil omenjen I. 1213 (Castrum Herberch). Med lastniki gradu so našteti Ptujski, Svibenjski, Celjski grofi, Tattenbachi in Lazarinji. Kot zakupniki so ga uporabljali Windischgraetzi. Grad je odprt vsak dan razen pondeljka. V zimskem času je grad zaprt. Izven sezone se za ogled gradu lahko dogovorite na upravi Kozjanskega parka v Podsredi, ki z gradom Podsreda tudi upravlja.
Prodajno mesto: GRAD PODSREDA, Podsreda 103, 3257 Podsreda
Savinska
GPS: 46°1´40.4" N 16°35´24.7" E
KOZJANSKI PARK - GRAD PODSREDA
Logo Turističnih značk Kontakt: Logo Turističnih značk
Kaj so Turistične značke NARAVA, spol. s r.o.
Seznam Turističnih značk Senická 623/2; 031 04 Liptovsý Mikuláš; Slovakia
Zemljevid Turističnih značk info@turisticne-znacke.si
Turistične značke v Evropi narava.lm@gmail.com

© 2011 • NARAVA,spol. s r.o. • All rights reserved