Danes imamo izdelanih 28 Turističnih značk.

>

No.50

KRAJINSKI PARK GORIČKO - GRAD GRAD

KRAJINSKI PARK GORIČKO - GRAD GRAD Popis: Ogromen obodni grad s prerostim imenom Grad je eden največjih pri nas. Utrdba stoji na vzpetini nad vasjo Grad na Goričkem, sredi večjega parka. Zgradba je v osnovi srednjeveška, kar potrjuje pred kratkim odkrit stari vhod z zašijenim portalnim lokom in dvižnim mehanizmom za most. Starejša utrdba se omenja l. 1214. Prizidane mogočne rondele so renesančne. Celota sodi po tlorisni zasnovi baročne obodne dozidave med najobsežnejše grajske arhitekture 17. in 18. stoletja. Tlorisno je obod poligonalen. Notranje dvorišče obrobljajo raznorodne dvonadstropne arkade. Stojijo na opečnih slopih. Ob grad je na južni strani prislonjena kapela z baročnim zvonikom iz prve polovice 18. stoletja V gradu je središče za obiskovalce in sedež Javnega zavoda Krajinski park Goričko.
Prodajno mesto: TIC Grad, Grad 191, 9264 Grad
Pomurska
GPS: 46°47´59.6" N 16°5´45.6" E
KRAJINSKI PARK GORIČKO - GRAD GRAD
Logo Turističnih značk Kontakt: Logo Turističnih značk
Kaj so Turistične značke NARAVA, spol. s r.o.
Seznam Turističnih značk Senická 623/2; 031 04 Liptovsý Mikuláš; Slovakia
Zemljevid Turističnih značk info@turisticne-znacke.si
Turistične značke v Evropi narava.lm@gmail.com

© 2011 • NARAVA,spol. s r.o. • All rights reserved