Danes imamo izdelanih 28 Turističnih značk.

PRAVILA IGRE

Zberite kateri koli komplet desetih, številčno povezanih papirnatih kuponov,ki so del Turističnih značk - odtrgajte jih! Nalepite jih na razglednico, ali dopisnico ter pošljite na naslov :
NARAVA,spol. s r.o.; Senická 623/2; 031 04 Liptovský Mikuláš; SLOVAKIA
(ne pozabite navesti povratnega naslova!) Takoj vam bomo poslali Premium turistično značko - za vsakih deset po eno, vedno drugačno.

Priznamo vsakih deset številčno povezanih kuponov, tudi takše, ki si sledijo po zaporedju iz Seznama krajev s turističnimi značkami! Le od vas je odvisno, katerih deset zberete prej, in katero si tako odkljukate. V osnovi namreč velja, da bo na vsakih tisoč Turističnih značk izdelanih sto premier značk.

Če se vam zgodi, da iz kakršnih koli razlogov na prodajnem mestu nimajo Turistične značke, vam jo ob predložitvi kakršnega koli dokaza o obtisku z veseljem pošljemo po pošti. Zadostuje že razglednica z žigom, račun, karta, vstopnica in podobno. Lahko nam pošljete tudi kopije, originale vračamo. Priložite potrdilo o plačilu, najprimernejša je kopija poštne nakaznice.

Vse Letne turistične značke so dopolnjene s papirnatim kuponom, tako imenovanim " JOKERJEM". Prav tako kot pri kartah lahko z njim nadomestite katero koli številko, vendar samo eno v vsakem kompletu desetih kuponov, ki jih uveljavljate. Enotna cena turistične značke na vseh prodajnih mestih je 2,50 €.

Logo Turističnih značk Kontakt: Logo Turističnih značk
Kaj so Turistične značke NARAVA, spol. s r.o.
Seznam Turističnih značk Senická 623/2; 031 04 Liptovsý Mikuláš; Slovakia
Zemljevid Turističnih značk info@turisticne-znacke.si
Turistične značke v Evropi narava.lm@gmail.com

© 2011 • NARAVA,spol. s r.o. • All rights reserved